Waar werkt THOT?

Werkzaamheden School Ben

   Impressie van verrichte werkzaamheden ten behoeve van school Ben.  Diverse speeltoestellen gemaakt en tevens boekenkasten en tafels voor in school.