Visie, missie & doel

Visie

De ideale situatie is dat jonge mensen zijn geïnformeerd over zelfstandigheid en bewust gedrag. Deze jongeren kennen hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden en hebben vaardigheden aangeleerd om om te gaan met de uitdagingen in het leven. De jongeren hebben zelfvertrouwen, hebben respect voor anderen en weten om te gaan met druk van buitenaf en conflicten. Ze zijn zich bewust van hun gedrag en de gevolgen ervan.

 

Missie

Het ombuigen van onmacht naar zelfsturing wanneer er sprake is van seksueel misbruik, verkrachting, incest of andere vormen van fysieke en/of emotionele uitbuiting van iemands integriteit. Communicatievormen en levenslessen zijn hierin belangrijk. De uitdaging is om de jongeren te confronteren met hun angsten en gevolgen van hun gedrag en ze te laten zoeken naar cultureel verantwoorde oplossingen. De ontwikkelde verhalen die de basis vormen van de voorstelling zijn herkenbaar voor de jongeren en cultureel relevant/ verantwoord.

 

Doel

“To support and educate victims of serious sexual abuse, exploitation, rape, incest, child slavery and domestic violence. To transform the story of the powerless into the creative process of interactive educative theatre, so victimization tilts in mastery

and let them play their story, the story of the unheard voices.”