Uitgevoerde projecten in 2020

Uitgevoerde en gerealiseerde Projecten in Oeganda in 2020 

Korte uiteenzetting van de verschillende lopende en uitgevoerde projecten in Oeganda in het jaar 2020

In het algemeen kunnen we stellen dat we meer hebben uitgegeven aan bestaande projecten zodat deze zich verder kunnen (blijven) ontwikkelen.  Daarnaast zijn er tegelijkertijd een aantal nieuwe projecten opgestart.  

 

Vrouwengroepen   (Arua, in het noorden van Oeganda)

Bij de 8 vrouwengroepen die al meedoen aan het festival en ieder hun eigen project opzetten hebben we de volgende initiatieven toegevoegd: 

  • aan 5 groepen in totaal sh 4.150.000,00/€ 1100,00 (koers 2020) uitgeleend voor in spaarkist; 
  • aan 1 groep 2 zakken bonen en 3 zakken casava voor beplanting, totaal € 400,00; 

Voor transport van vrouwengroepen tbv het festival was het totaal aan uitgaven € 300,00.

Voor de winnaars van het festival van dit jaar gekozen voor rugzakken ten behoeve van het praktisch gebruik, met opschrift € 625,00. Verdere kosten aan frisdrank en lokale kosten voor in totaal € 250,00. 

Alle 8 groepen hebben van ons een medicijnbox ontvangen. En er zijn op hun verzoek nog aanvullingen ter plekke gedaan aan deze box, voor in totaal € 300,00 (In Nederland zijn de boxen gekocht en gevuld met medicijnen en verband).

Daarnaast zijn twee nieuwe groepen begonnen met sparen en hebben we twee spaarkisten, met drie sloten gekocht, € 100,00. Tevens is een eerste lening van in totaal € 130,00 gedaan. Ook zijn er 50 Afripads (wasbaar maandverband) gekocht in Kampala, voor schoolgaande meisjes uitgedeeld, met uitleg.

Aan de jongeren-theatergroep ‘Leleo’, die de voorstelling 'Who is to blame?' op scholen speelt is € 600,00 betaald (voor in hun spaarkist), voor de gespeelde voorstellingen. Daarnaast hebben zij een voorschot gekregen voor te spelen voorstellingen plus transport, in 2020 van in totaal € 3000,00. De twee voetbalteams die zijn opgericht hebben veel gesponsord materiaal gekregen. Hiervoor zijn er geen kosten gemaakt. 

 

Schooltje Ben (Maarten Boostma Nurcery)  te Gulu

Aan de 'Maarten Bootsma Nursery School' is aan achterstallig salaris € 800,00 betaald.

Aan TAKS is een Sesam-maalmachine geleend en 60 kg sesam, voor in totaal € 700,00. 

 

JoyKare te Mukono ((midden Oeganda)

JoyKare (Plek voor kinderen met een mentale en fysieke beperking):

Voor het bouwen van twee units (8 kinderen zullen in de toekomst permanent kunnen worden opgevangen) hebben we een grote uitgave kunnen doen, in totaal € 4550,00.   Daarnaast hebben we de studie van Jovan, de speciale leerkracht op JoyKare) voor twee termijnen kunnen financieren (totaal € 700,00) en hebben we het salaris voor Josefine betaald (opvang moeder voor de kinderen) van in totaal € 1000,00.

 

Kabale (zuid Oeganda)

Voor de vrouwengroep Karuna, die de voorstelling 'Who is to blame?' op scholen en communities speelt, hebben we tbv voorstellingen, transport, spaarkist, lening, uniformen en 3 drums in totaal 3000,00 uitgegeven.  

De vrouwengroepen in Kabale hebben een totaal van van € 4000,00 ontvangen voor spaarkist, lening, trainer, lening 20 kippen, 8 schapen en een male-varken. 

We hebben aan de groep van Amos (die zich inzetten voor de Batwa (Pygmeeën) met een bedrag van € 850,00 aan de aanschaf van schapen, varkens en aardappelen. 

Voor de Batwa, middels 30 schapen uitleen, transport van de dieren en oorlabel zetten, hebben we totaal van € 3000,00 gegeven. En aan bonen, matrassen en kleding-balen uitleen is € 4500,00 besteed.