Uitgevoerde projecten 2019

Uitgevoerde en gerealiseerde Projecten in Oeganda in 2019 

Korte uiteenzetting van de verschillende lopende en uitgevoerde projecten in Oeganda in het jaar 2019.

Vrouwengroepen   (Arua, in het noorden van Oeganda)

Het totaal aan vrouwengroepen is inmiddels gegroeid tot 8.  Al deze verschillende groepen nemen deel aan het continue theaterproject en brengen ieder jaar weer hun eigen voorstelling ten tonele op het 'festival'.  Het ‘festival’ wordt in omringende communities gehouden en alle vrouwengroepen reizen er naar af.  Zie voor een impressie de foto’s. 

De vrouwengroepen krijgen ieder hun eigen spaarkist en hen wordt geleerd te sparen. 

Als zij het sparen onder de knie hebben wordt een vrouwengroep een lening verstrekt. De hoogte van het bedrag hangt af van de grootte van de groep en van het plan wat de groep wil realiseren.

Aan mini-krediet totaal is er in 2019: sh 5.100.000,00 (met de koers van 2019: € 1500,00) verstrekt. 

Ook zijn projecten opgezet in de vorm van uitleen van dieren (i.c. geiten, schapen, varkens, kippen) aan de groepen al naar gelang wat de groep wil opzetten. Zo zijn er in 2019 in totaal 16 geiten, 70 kippen met voer en 9 varkens uitgeleend. Daarnaast zijn er twee naaimachines geleend als opzet voor een naaiatelier. Verder blijft de impact van en met de Aloë Vera ook toenemen.  Er vindt continue transport plaats van Aloë Vera stekken, waarbij deze stekken op meerdere plaatsen worden geplant.  Het totaal aan gerealiseerde Aloë Vera veldjes is weer met 2 toegenomen. 

 

Schooltje Ben (Maarten Boostma Nurcery)  te Gulu

Het schooltje, de Maarten Bootsma Nurcery, te Gulu  is geverfd en de waterput die het jaar ervoor is gegraven, is gerepareerd. Bij Taks, ook in Gulu, is door ons een waterput pomp gefinancierd. 

 

JoyKare te Mukono ((midden Oeganda)

Het klaslokaal is geverfd. Er is een stuk grond voor 1 jaar gehuurd om aardappelen en posjo te verbouwen. Het salaris van de hoofddocent en die van de hulpmoeder is door Thot betaald.  Tevens heeft Thot een deel van de bouw van twee nieuwe units gefinancierd (sh 12.600.000,00/€ 3600,00).

 

Kabale (zuid Oeganda)

Ook hier zijn vrouwengroepen actief met interactief-educatief theater. Kosten worden gemaakt met en voor regie en transport. Voor elke voorstelling die men speelt krijgt men conform overeenkomst een vergoeding. Daarnaast zijn er ook hier projecten opgezet t.b.v. de uitleen van dieren, i.c. 9 varkens en 9 schapen/geiten .

Een aparte groep in het zuiden van Oeganda is de Batwa-pygmeeën. Zij leven in 10 ‘tribes’ van ongeveer 30 tot 50 families. Zij worden gezien als paria's en zijn verstoken van medische hulp en voedsel. Onder verschillende tribes zijn in totaal 27 schapen uitgeleend. Ook is 450 kg bonen om te planten uitgeleend. Daarnaast zijn twee winkeltjes van een lening voorzien.