THOT HELPT

In 1995 is theater Thot in Nederland ontstaan. Het doel was en is jeugd en jongerentheater maken met een educatief en preventief karakter. In 2001 speelden zij de eerste interactief-educatieve middelbare school voorstelling ‘Geweld…. NEE!’. En met de inzichten uit deze ervaring volgden nog 5 produkties voor het middelbaar onderwijs. Daarnaast werden er 2 educatieve voorstellingen voor volwassenen ontwikkeld.

In 2008 lag er een vraag in Ghana om een voorstelling te maken volgens de beproefde methode in Nederland. Het thema was sexueel misbruik, een belangrijk probleem in Ghana. Oeganda volgde en momenteel zijn er in Oeganda 5 groepen die werken volgens dit concept en zijn er 4 verschillende verhaallijnen Onderwerpen zijn sexueel misbruik (met AIDS voorlichting), huiselijk geweld, kindermisbruik en  corruptie in relatie met armoede.

Bijzonder is dat de spelers zelf slachtoffers zijn geweest van gelijksoortige situaties. Het effect is dat moeilijk bespreekbare thema’s bespreekbaar worden, trauma’s gezien, erkend en gekanteld worden en er een verandering in denkwijze plaatsvindt. Slachtoffers, omstanders en daders komen met elkaar in gesprek.

Nodig?

Een redelijk functionerend mens die wordt misbruikt of onterecht beschuldigd gaat grote wanhoop en woede voelen en wordt makkelijk een dader…..

 

Werking van interactief educatief theater

Educatief-Interactief- theater, is een theatervorm waarbij het publiek direct betrokken wordt. Er wordt een realistisch, herkenbaar en heftig verhaal gespeeld van ongeveer 45 minuten, gelijk gevolgd door een nabespreking door de spelers.  Aan de hand van stellingen wordt het publiek uitgedaagd hun overtuigingen en (voor)oordelen kritisch te onderzoeken.

Tijdens de nabespreking worden delen uit de voorstelling opnieuw gespeeld, eventueel met deelnemers uit het publiek, en wordt er gezocht naar alternatieven om de dilemma’s te kunnen doorbreken.

Na afloop krijgt iedere toeschouwer een flyer met de tips en aandachtspunten uit de voorstelling nogmaals op een rijtje.