Waar werkt THOT?

Silence.....No

Achtergrond theatervoorstelling Ghana; Silence…….NO!

Visie:

De ideale situatie is dat jonge mensen in Ghana zijn geïnformeerd over zelfstandigheid en bewust gedrag. Deze jongeren kennen hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden en hebben vaardigheden aangeleerd om om te gaan met de uitdagingen in het leven. De jongeren hebben zelfvertrouwen, hebben respect voor anderen en weten om te gaan met druk van buitenaf en conflicten. Ze zijn zich bewust van hun gedrag en de gevolgen ervan.

Missie:

Het ombuigen van onmacht in zelfsturing wanneer er sprake is van seksueel misbruik, verkrachting, incest of andere vormen van fysieke en/of emotionele uitbuiting van iemands integriteit. Communicatievormen en levenslessen zijn hierin belangrijk. De uitdaging is om de jongeren te confronteren met hun angsten en gevolgen van hun gedrag en ze te laten zoeken naar cultureel verantwoorde oplossingen. Thot-Ghana zal verhalen ontwikkelen die herkenbaar en cultureel relevant / verantwoord zijn voor de jongeren.

Vorm:

Door middel van educatief-interactief theater (wat letterlijk betekent: het door professionele acteurs uit het land van herkomst) spelen van een realistische, herkenbare en heftige voorstelling (duur 45 minuten), gelijk gevolgd door een nabespreking van ongeveer 45 minuten (ook door dezelfde acteurs).

De nabespreking vindt plaats d.m.v. stellingen; “ben je het met de stelling eens dan ga je staan, ben je het niet eens dan blijf je zitten”.

Tijdens de nabespreking worden delen uit de voorstelling opnieuw gespeeld, eventueel met deelnemers uit het publiek, en wordt er gezocht naar alternatieven om de dilemma’s te kunnen doorbreken.

Na afloop krijgt iedere toeschouwer een flyer met de tips en aandachtspunten uit de voorstelling nogmaals op een rijtje.

 

Doelstelling:

Het einddoel is dat de voorstelling Silence…… NO! in 5 jaar tijd 1000 keer gespeeld gaat worden, dus 200 keer per jaar. De voorstelling gaat door gemiddeld 150 personen uit de doelgroep bezocht worden, dus 30.000 personen per jaar