Over THOT

De Stichting Thot-Worldwide, Theatre for Education is in 2009 opgericht op initiatief van Maarten Bootsma. De stichting heeft als doel het door middel van educatieve en interactieve theatervoorstellingen sociale en maatschappelijke probleemstellingen bespreekbaar en inzichtelijk te maken voor de doelgroep ‘jongeren (12-18 jaar) en volwassenen’, waar ook ter wereld en in het bijzonder ontwikkelingslanden. De stichting zelf wordt momenteel vertegenwoordigd door 3 actieve bestuursleden zijnde John Hagel (penningmeester), Ger Dekker (secretaris) en Léon Dorgelo (voorzitter). Geestelijk vader en artistiek leider van Thot WorldWide is Maarten Bootsma.  Daarnaast zijn er veel vrijwilligers die diverse uiteenlopende diensten verlenen t.b.v. de stichting.

 

Belangrijke aandachtspunten van en voor ons werk:

- via theatervoorstellingen met locale acteurs moeilijke thema’s bespreekbaar maken en zo zelfbewustzijn stimuleren;

- gebruik maken van de interactieve theaterervaring van Theater Thot;

- werken vanuit intensieve samenwerking met locale partnerorganisatie(s);   

- zoveel mogelijk werk verzetten door mensen ter plekke;

- locale ondernemersmentaliteit stimuleren en 'selfsupporting' nastreven.

 

Onze 5 kernwaarden

- think big, start small, act now;

- 'win-win' voor iedereen of anders 'no deal';

- verhalen zijn het stuurwiel dat als een magneet functioneert;

- houd het simpel en gefocust;

- helder als water.