JoyKare

JoyKare learning centre, Oeganda

Het JoyKare learning centre is een centrum in Oeganda waar kinderen met een ontwikkelingsachterstand veilig kunnen spelen en leren. Het centrum heeft als doel om deze kinderen een plek te bieden waar zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Waar mogelijk leren zij vaardigheden om uiteindelijk zelfstandig te kunnen leven.

 

Joyce

De oprichtster van het centrum is de Oegandese Joyce Nairuba. Zij heeft een 14-jarige zoon, Julius, die niet mee kan komen op een normale school. Het vermoeden is dat hij een ernstige vorm van autisme heeft, omdat hij niet kan praten en moeilijk contact maakt met anderen. In de zoektocht naar een school voor Julius, kwam Joyce tot de ontdekking dat deze er in haar regio niet is. Er is geen opvang, school of centrum voor kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand. Er heerst in de samenleving (community) veel schaamte en deze kinderen worden vaak thuis verborgen gehouden of zwerven zonder toezicht op straat. Zij krijgen geen opleiding en geen kans om zich te ontwikkelen. Joyce wil hier verandering in brengen. Om te beginnen wil zij de kinderen een veilige plek bieden om te spelen waar ze in contact kunnen komen met andere kinderen uit de buurt. De volgende stap is het ontwikkelen en implementeren van (les)methoden zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Waar mogelijk zullen de kinderen leren lezen en schrijven én leren zij vaardigheden om in volwassenheid zelfstandig te kunnen leven. JoyKare is ook een informatiecentrum, waar ouders, leerkrachten, familieleden en buurtbewoners kunnen leren over kinderen met beperkingen en ontwikkelingsachterstanden. Het taboe en de schaamte in de community wordt zo doorbroken.

 

De situatie nu

Joyce bouwde in de afgelopen twee jaar, in samenwerking met Thot Worldwide, twee gebouwen op haar eigen terrein: een klaslokaal en een gebouw met kantoor, badkamer en keuken. Het klaslokaal is volledig in gebruik. Het andere gebouw staat er maar moet van binnen nog afgemaakt worden zodat het daadwerkelijk gebruikt kan worden. Op dit moment zijn er in het JoyKare learning centre drie jongens permanent aanwezig. Eén ervan is Julius, de zoon van Joyce. Er is een juf die vijf dagen in de week toezicht houdt op de jongens, met ze speelt en dingen aanleert. Er wordt aandacht gegeven aan tellen, letters, cijfers, kleuren en het benoemen van de verschillende lichaamsdelen en objecten in het klasgebouw. Ook aan leren communiceren door middel van gebaren wordt aandacht gegeven, omdat praten moeilijk is voor de kinderen.

De wens is om zo snel mogelijk meer kinderen op te kunnen nemen. Hier is geld voor nodig. Zo moet er een assistent komen om de huidige juf te helpen met de verzorging van de kinderen (bijvoorbeeld het koken van eten en helpen bij het gebruik van het toilet), zodat de juf zich volledig kan focussen op het geven van de lessen. Ook moet er internet komen zodat er makkelijk en goedkoop contact gelegd kan worden met coaches en trainers in Nederland voor scholing en kennisoverdracht. Er  is ook altijd behoefte aan geld voor eten, (les)materialen en kleding voor de kinderen.