Jaar 2019

Toelichting Overzichten en gegevens 2019

 

In het jaar 2019 hebben we aan omzet € 18.348,17 Euro gerealiseerd en €15.934,23 kosten gemaakt. Dit heeft in dit jaar tot een positief saldo geleid van €2.413,94.  Een mooi resultaat in vergelijking met vorig jaar, waarin we nog een klein negatief saldo qua exploitatie hadden.  

In het balansoverzicht zien we dat het Eigen Vermogen verder is gegroeid naar €11.048,01.  Dit betekent een toename van bijna 28% ten opzichte van het Eigen Vermogen van vorig jaar (i.c. € 8.634,07).  De stichting kent verder geen schulden.    

Zie voor zowel de W&V rekening als de eindbalans de bijgesloten overzichten hiernaast. 

 

Uitgaven

De uitgaven zijn toch wel aanzienlijk gedaald, met ca. € 8.000,00, in vergelijking met vorig jaar. Buiten de bankkosten en reis-en verblijfskosten van Maarten (i.c. reis naar en verblijf in Oeganda), zijn alle uitgaven wederom te liëren aan de verschillende projecten. 

De verdeling van de uitgaven over de verschillende projecten is ook vergelijkbaar.  We ondersteunen een aantal (lopende) projecten (zoals o.a. school van Ben te Gulu, Joykare te Mukono, vrouwengroepen te Arua) structureel onder meer t.b.v. het borgen van de continuïteit.  Het totaal van de uitgaven specifiek voor projecten verschilt wel per jaar, waarbij de uitgaven vooral gelieerd zijn aan de fase van het project (i.c. opbouw en/of continuïteit).  Vooral in de opbouwfase zijn er gemiddeld meer uitgaven en kosten gemoeid. Dat zie je dit jaar terug in de verdeling voor bijvoorbeeld de uitgaven aan het project van JoyKare van en met Joyce te Mukono. Een derde deel van de uitgaven is in dit jaar gespendeerd aan JoyKare, in vergelijking met 2% vorig jaar.  Tevens is er meer uitgegeven ten behoeve van de projecten voor de Batwa’s (in Kabale) (van 6% in 2018 naar 13% in 2019) en hebben we, zowel verhoudingsgewijs als ook in absolute bedragen (ca. € 1000 meer dan vorig jaar) meer ondersteuning gegeven aan individuen. 

De reis-en verblijfskosten (ca. € 4000 in totaal over het gehele jaar) is in de verdeling weliswaar toegenomen (26% van het totaal dit jaar tov 17% in 2018), echter qua bedrag is dit hetzelfde gebleven (zie in gespecificeerde overzichten hiernaast).    Dit omvat de reis-en verblijfskosten van Maarten in Oeganda.  Maarten gaat er jaarlijks minimaal 1 maand naar toe. 

 

Inkomsten

De inkomsten zijn wederom verdeeld over de 4 zelfde categorieën als in 2018.  Ook de inkomsten zijn, net als de uitgaven, ietwat gedaald in vergelijking met vorig jaar. In totaal zijn de inkomsten gedaald met ca 14,4% (i.c. ca. € 3.000,00).  

Wat betreft de verdeling van de inkomsten over de 4 verschillende categorieën zien we dat de verdeling qua percentage min of meer gelijk is gebleven aan de verdeling van vorig jaar.  Het is mooi te constateren dat wij kunnen rekenen op structurele ondersteuning vanuit de diverse kanten. 

Zie voor een gevisualiseerd overzicht van de verdeling van de inkomsten het plaatje hiernaast.