Jaar 2018

Toelichting Overzichten en gegevens 2018

In het jaar 2018 hebben we aan omzet € 21.428,15 Euro gerealiseerd en €23.399, 68 kosten gemaakt. Dit heeft tot een gering verlies geleid van €1.971,53.

In het balansoverzicht zien we dat het Eigen Vermogen is gegroeid naar € 8.634,07.  Er zijn verder geen schulden. Zie voor zowel de W&V rekening als de eindbalans de bijgesloten overzichten hiernaast. 

 

Uitgaven

De uitgaven zijn nagenoeg gelijk gebleven aan de uitgaven in 2017, iets meer dan 23000 Euro.  Buiten de bankkosten en reis-en verblijfskosten van Maarten (i.c. reis naar en verblijf in Oeganda), zijn alle uitgaven verantwoord gespendeerd aan projecten. 

De verdeling van de uitgaven over de verschillende projecten is ook vergelijkbaar.  We ondersteunen een aantal (lopende) projecten (zoals o.a. school van Ben te Gulu, Joykare te Mukono, vrouwengroepen te Arua) structureel  onder meer t.b.v. het borgen van de continuïteit.  Het totaal van de uitgaven specifiek voor projecten verschilt wel per jaar, waarbij dit jaar vooral opvalt dat ca. de helft van de uitgaven gespendeerd is aan de opbouw van de school van Ben en verwante projecten te Gulu.  De uitgaven aan JoyKare en Arua zijn lichtelijk verhoogd.  Zie voor een nadere specificatie van de uitgaven het gevisualiseerde overzicht.

 

Inkomsten

Ook de inkomsten zijn verdeeld over de 4 zelfde categorieën als in 2017.  Dit zijn ook de structurele categorieën waaruit wij onze inkomsten mogen verkrijgen. 

Wat betreft de inkomsten zien we dat een groter percentage wordt ingenomen van ondersteuning via Thot-Nederland (van 11% in 2017 -> 21% in 2018).  Het aandeel van donaties via bedrijven is wat afgenomen (49% in 2017 -> 36% in 2018).  Het aandeel van donaties via de instellingen is licht afgenomen (van 22% -> 17%) en aandeel donaties via particulieren toegenomen (van 18% in 2017 -> 23% in 2018).