Help THOT

Ook u kunt Thot helpen !

Met trots presenteren wij u hierbij onze hernieuwde website!

Allereerst willen wij al onze huidige donateurs hartelijk danken voor alle gulle giften ten behoeve van onze diverse projecten te Oeganda. Middels de diverse voorstellingen met de verschillende groepen is er een sterk fundament gelegd om uiteindelijk écht van structurele betekenis te kunnen zijn voor de mensen te Hope North en in andere delen van Noord Oeganda. U vindt een impressie van onze talrijke projecten op deze site bij de sectie 'Waar werkt Thot'.  Tevens kunt u via de site de 'blog' van Maarten volgen als wij weer ter plekke zijn. Altijd zeer interessant en boeiend!

Maar we hebben meer nodig!  U kunt THOT WorldWide op diverse manieren steunen zodat we samen met u écht het verschil kunnen maken.  We kunnen de diverse gelden goed gebruiken om al onze ambities en doelstellingen in de komende periode te kunnen (blijven) verwezenlijken. Bescheiden doch met trots kunnen we melden dat we mede dankzij de diverse donaties inmiddels diverse projecten succesvol hebben kunnen opstarten en/of hebben kunnen afronden.   Het begin is er, de projecten lopen en we zullen zeker de komende jaren nog veel meer mooie betekenisvolle projecten opstarten.

Let op, niet onbelangrijk: alle donaties worden volledig gespendeerd aan de verschillende projecten. Alle (bestuurs)leden bij Thot Worldwide werken om niet en zelfs de reizen naar de diverse landen worden tot nu toe veelal uit privé gelden gesponsord. Wij werken met volledige en gedetailleerde specificaties per project zodat ook alle uitgaven voor 100% aan u kunnen worden verantwoord.

Een greep uit de mogelijkheden voor u om Thot WorldWide te steunen:

 

Club 'Thot honderd' 

Wordt lid van de 'Thot honderd' club.  Wij streven naar een (minimum) aantal van 100 mensen in deze club. Voor een bedrag van €100 per jaar bent u niet alleen een gewaardeerd lid van de club, maar levert u samen met u mede-clubleden tevens een wezenlijke en structurele bijdrage aan de ontwikkelingen en resultaten van Thot WorldWide. U wordt als lid volledig op de hoogte gehouden via diverse kanalen (middels de website, nieuwsbrieven,  social media, events en blogs) van al onze projecten en overige ontwikkelingen bij Thot. Tevens - indien u dat wenst - wordt uw naam vermeld op onze site bij de club van honderd.

 

Vriend van Thot

Is toetreding tot de 'club van honderd' voor u wellicht een stap te ver. Niet getreurd, want we hebben inmiddels ook heel veel overige 'vrienden' van Thot.  De vrienden van Thot variëren in leeftijd van 5 jaar tot 80 jaar, jong en oud, man en vrouw.  De overeenkomst van de 'vrienden' is dat men Thot WorldWide en haar leden een warm hart toedraagt en men ons volledig wil steunen in al onze werkzaamheden. Als vriend van Thot levert u een structurele (vaste of variabele) bijdrage per jaar. Deze bijdrage wordt volledig gebruikt t.b.v. de mogelijke opzet en uitvoering van de verschillende projecten.  Ook als 'vriend van Thot' wordt u - indien u dat wenst - volledig op de hoogte gehouden van al onze ontwikkelingen via de website, nieuwsbrieven, blogs, social media en events.  Meldt u dus snel aan als vriend!  We kunnen geen 'vrienden' genoeg hebben en al uw overige vrienden wachten al op u!   Join the club!

 

Steunen individuele projecten

Naast structurele sponsoring zoals hierboven omschreven, kunt u als individu ook te allen tijde een specifiek project éénmalig sponsoren. Het kan zeer goed zijn dat een bepaald project u heel erg aanspreekt om diverse moverende redenen en/of dat het ene project u meer aanspreekt dan het andere. Wij heten alle donaties t.b.v. specifieke projecten welkom en de donaties zijn ook broodnodig.  Zo hebben wij, als voorbeeld, dit jaar het 'Aloë Vera sponsoring' project opgestart, waarbij alle donateurs voor een bedrag van slechts €5 een 'Aloë Vera' plant konden 'adopteren'. Zie voor meer detailinformatie hierover bij het project 'Aloë Vera' op de site bij sectie 'Waar werkt Thot'. Deze sponsoractie is een groot succes geweest en uiteindelijk hebben meer dan 50 donateurs gelden gegeven t.b.v. dit project.

 

Kortom, indien u daadwerkelijk een verschil wilt maken, join the club en laat snel van u horen!  U kunt via het contactformulier uw interesse aangeven en dan zorgen wij dat wij snel persoonlijk met u contact op zullen nemen. 

 

Storting

Wilt u direct al uw bijdrage leveren middels een storting, zie dan bij de 'sectie Gegevens Thot Worldwide' ons bankrekeningnummer.   Wij danken u bij voorbaat voor uw storting!  

Gelieve bij uw storting graag uw naam en concreet doel (indien van toepassing) van uw storting te melden. Dan zorgen wij er ook voor dat uw gelden specifiek worden besteed aan het door u genoemde doel of project.