Achtergrond theatervoorstelling Ghana; Silence…….NO!

Visie:

De ideale situatie is dat jonge mensen in Ghana zijn geïnformeerd over zelfstandigheid en bewust gedrag. Deze jongeren kennen hun rechten...

Ghana, Afrika

Introductie

Theater Thot Worldwide kwam in 2008 in Nederland in contact met mensen die in Ghana gewoond en gewerkt hadden en zij vertelden over de problematiek van seksueel misbruik van veelal jonge meisjes en het gebrek aan assertiviteit bij hen. Contacten met Ghanezen volgden en zo werd uiteindelijk eind 2008 een oriëntatiereis van 2 maanden naar Ghana ondernomen door Maarten Bootsma.

Hij wilde kijken of het mogelijk was om met zijn ervaring in Nederland een theatergroep op te richten en met hen een interactief theaterstuk te maken voor locale scholen (leeftijd 12-16 jaar) over dit maatschappelijk thema. Maarten ging in Ghana op zoek naar acteurs en mensen voor de organisatorische ondersteuning in Ghana zelf.

Het is destijds gelukt om in 2 maanden de indrukwekkende voorstelling ‘Silence……NO!' neer te zetten. Deze voorstelling werd voor het eerst gespeeld op 19 december 2008 op de New Nation International School, Accra en deze pilot diende als basis voor de verdere stappen. De € 6.000,00 is bijna geheel besteed om het bovenstaande te bereiken. De reis- en verblijfkosten van Maarten zijn door hem persoonlijk betaald. De voorstelling gaat over de dilemma's als je slachtoffer bent van verkrachting en wat je zelf preventief kunt doen ter voorkoming van dergelijke situaties. Uiteindelijk is de voorstelling zo'n 60 keer gespeeld tussen oktober - december 2011 met medesponsoring van Cordaid, Nederland.

In 2012 hebben twee spelers van Thot-Nederland tevens de voorstelling ‘Stop Aids!’ gemaakt. Deze is o.a. gespeeld op een groot landelijk festival.

Als Stichting Thot-Worldwide, Theater for Education, heeft Maarten Bootsma tevens in november-december 2008 in Ghana, Accra officieel een geregistreerde organisatie opgericht, 'Thot-Ghana', met Ghanese acteurs en Ghanese organisatie.
Er is een bedrijfsplan opgesteld met daarin statuten, kernwaarden, organisatiestructuur, werkwijze en financieel plan.