Waar werkt THOT?

Alero

In het noorden van Oeganda

Een erg arm gebied. Er is hier veel strijd gevoerd tussen het regeringsleger en de rebellenleider Koni. Koni maakte gebruik van het kidnappen van kinderen en maakte ze tot vechtmachines (kindsoldaten) en seksueel misbruik was schering en inslag. Vele kinderen zijn zwaar getraumatiseerd uit deze oorlog, (die 25 jaar duurde) gekomen,  omdat ze in het rebellenleger van Koni moesten zien te overleven of omdat ze opgroeiden in de overvolle vluchtelingenkampen.

We werken hier samen met twee maatschappelijk werkers die deze vrouwen regelmatig bezoeken en die de voorstellingen niet alleen gebruiken om de plaatselijke bevolking  bewust te maken maar ook als vorm van therapie voor deze vrouwen.

Het blijkt ook bij de andere vrouwengroepen als therapie en helend te werken. Door met elkaar te spelen en te praten over  hun eigen situatie ontstaat saamhorigheid en helpt men elkaar bij het vinden van positieve oplossingen voor moeilijke omstandigheden waar sommigen zich gesteld zien.

De vrouwen willen natuurlijk allereerst spelen om veel dingen bespreekbaar te maken en daarnaast hopen ze na 70 keer gespeeld te hebben een eigen pinda-pel machine te kunnen ontvangen. Met deze machine kunnen ze de pinda oogst voor de hele omgeving verwerken en daarmee ook hun eigen inkomen genereren.