ANBI

Sinds 1 januari 2014 staat Stichting Thot WorldWide geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) met fiscaal nummer 8163.72.275. Wij hopen dat deze verkregen status het vertrouwen van veel van onze vrienden in onze mooie stichting bestendigt. 

Op deze website vindt u verspreid diverse gegevens die openbaar dienen te worden gemaakt ten behoeve van de ANBI status. Zie hiervoor onder andere de menu items ' Over Thot'  en ' Waar werkt Thot'. Hier leest u onder andere over: 

- onze bestuurssamenstelling; 

- onze visie, missie, strategie en doelstellingen; 

-  onze projecten (voltooide en huidige) en de hierbij uitgevoerde activiteiten; 

Al onze projecten worden volledig transparant en verantwoord gefinancierd vanuit de diverse giften van velen van u. De drie bestuursleden werken om niet voor de stichting. Daarnaast zijn er vele andere personen vrijwillig bij betrokken die zich op bijzondere wijze, zowel in Nederland als in Oeganda, om niet inzetten voor de stichting en binnen de projecten.  Sinds een paar jaar gaan reizen ook studenten (op eigen kosten) van de Saxion te Deventer, in het kader van stageprojecten, met ons mee naar Oeganda. 

Wij zijn verder volledig transparant betreffende de wijze waarop en via welke kanalen wij onze inkomsten verkrijgen. En tevens waaraan de giften en gelden worden uitgegeven. Daarbij kunnen en willen wij ons volledig verantwoorden naar iedere belanghebbende en betrokkene. 

Hoe het geheel aan vermogen wordt geïnd en besteed laten wij verder zien in onze uitgebreide financiële verslaglegging. Deze vindt u ook op deze site onder het kopje 'Financiën'.  U ziet daarbij dat wij onze giften al jarenlang structureel verkrijgen via 4 categorieën en de ontwikkeling van de verdeling van onze uitgaven over de verschillende onderdelen. 

Voor (verdere) vragen en/of opmerkingen kunt u zich te allen tijde wenden tot Léon Dorgelo, contact bij voorkeur via email: mgl.dorgelo@gmail.com