Jaar 2017

Toelichting Overzichten en gegevens 2017

In het jaar 2017 hebben we aan omzet € 19.021,60 Euro gerealiseerd en €23.130,25 kosten gemaakt. Dit heeft tot een verlies geleid van € 4.108,65. 

Het overzicht van de W&V rekening, inclusief de diverse posten, vindt u hiernaast. 

 

Uitgaven

De uitgaven van in totaal €23.130,25 zijn nagenoeg volledig besteed aan de diverse projecten in Oeganda. Buiten de bankkosten en reis-en verblijfskosten van Maarten (i.c. reis naar en verblijf in Oeganda), ca. 15% van het totaal van de uitgaven, zijn alle uitgaven verantwoord gespendeerd aan projecten. 

De verdeling van de uitgaven over de verschillende projecten ziet u ook uiteengezet in de gevisualiseerde weergaven. We ondersteunen een aantal (lopende) projecten (zoals o.a. school van Ben te Gulu, Joykare te Mukono, vrouwengroepen te Arua) structureel onder meer t.b.v. het borgen van de continuïteit. Het totaal van de uitgaven specifiek voor projecten verschilt wel per jaar, waarbij dit jaar vooral opvalt dat ca. de helft van de uitgaven gespendeerd is aan de opbouw van de school van Ben en verwante projecten te Gulu. En daarnaast tevens een vijfde van de uitgaven aan de school voor autistische kinderen,  JoyKare.

 

Inkomsten

De inkomsten zijn verdeeld over 4 categorieën. Te zien is dat de helft van de inkomsten in het jaar 2017 wordt verkregen via bedrijven. Wij zijn verder zeer blij met de continue stroom aan donaties verkregen via particulieren (hetzij een vast bedrag per maand voor onze stichting, hetzij bijdragen voor specifieke projecten).  En daarnaast verkrijgen wij donaties via instellingen (o.a. onderwijsinstanties zoals Hogeschool Saxion te Deventer) en ook via Thot-Nederland. Thot-Nederland draagt aanzienlijk bij aan de inkomsten van en voor Thot-Worldwide middels het structureel doneren van een bepaald percentage over de door haar behaalde omzet met gespeelde theaterstukken in het betreffende kalenderjaar.