ANBI

Sinds 1 januari 2014 staat Stichting Thot WorldWide geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) met fiscaal nummer 8163.72.275. Wij hopen dat deze verkregen status het vertrouwen van veel van onze vrienden in onze mooie stichting bestendigt. 

Op deze website vindt u verspreid diverse gegevens die openbaar dienen te worden gemaakt ten behoeve van de ANBI status. Zie hiervoor onder andere de menu items ' Over Thot'  en ' Waar werkt Thot'. Hier leest u onder andere over: 

- onze bestuurssamenstelling; 

- onze visie, missie, strategie en doelstellingen; 

-  onze projecten en de hierbij uitgevoerde activiteiten; 

 

Al onze projecten worden volledig transparant en verantwoord gefinancierd vanuit de diverse giften van velen van u.  De drie bestuursleden werken om niet voor de stichting. 

 

De financiële verantwoording van Thot-Worldwide is volledig transparant en op aanvraag te verkrijgen. 
Contact: l.dorgelo@thot-worldwide.com